אפוטרופוס

חוק הכשרות קובע את הכלל: "כל אדם כשר לזכויות וחובות מגמר לידתו ועד מותו וכל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט".

אדם הוא אוטונומי והוא כשיר לחובות משפטיות ובהתאמה גם לזכויות משפטיות. היה ובית משפט שולל את כשרותו המשפטית של אדם, הוא ממנה לו אפוטרופוס, אדם שלישי או גוף אשר אמון על הטיפול באותו אדם וסיוע לו. בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס רק לרכוש או רק לגוף או לשניהם יחדיו.

חוק הכשרות המשפטית מסייג מראש את הכשרות המשפטית לאנשים מסוימים:

  • קטין עד גיל 18 אינו נחשב עדיין כאדם כשיר למלוא החובות והזכויות.
  • פסול דין - שלילת כשרות ע"י בית המשפט, "אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין". אדם שהוכרז כ"פסול דין", בית המשפט יכול לשלול את כשרותו, או להגביל אותה.
  • קטין שהוריו נפטרו

אפוטרופוס הוא איש אמון שמתמנה על ידי בית המשפט, לטפל ולייצג אדם שהוכרז פסול דין. האפוטרופוס מייצג את האינטרסים של האדם לו הוא מונה, מסייע לו ודואג למחסורו וכן דואג לניהול ענייניו.

תפקיד האפוטרופוס רגיש מאוד, התפקיד מחייב אמינות ותום לב, לכן הדין מטיל עליו חובות רבים וביניהן החובה לדאוג לצרכיו של האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס, להיות קשוב לו, לייצגו ולא אינטרסים זרים אחרים, הגון ולדווח דבר אמת לבית המשפט, אפוטרופוס החורג מסמכותו או שנהג שלא כדין, יכול להיות מחויב בגין הנזקים שנגרמו הן מבחינת הדין הפלילי והן מבחינת הדין האזרחי.


לוגו חיים חזיזה

חיים חזיזה עורך דין ומגשר

במשרד עורך דין חיים חזיזה אתם מקבלים מעטפת שירותים ואתכם כל הדרך עד להסכם.
כל אדם ונסיבותיו, כל אדם הוא עולם ומלואו.

הנאמר באתר הינו כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
לקבלת ייעוץ משפטי ספציפי, מומלץ ורצוי לפנות לתיאום פגישת ייעוץ

כתובתנו:
הזית 2, מגדל העמק

טלפון: 052-655-1111

סרקת והפרטים אצלך